ثبت اطلاعات شرکت های تولیدی

 • مشخصات شرکت تولیدی :

 • جهت ارسال لینک صفحه ایجاد شده بر روی این خط بایستی تلگرام یا واتساپ فعال داشته باشید
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  یک تصویر عرضی مانند نمونه زیر بارگذاری کنید این تصویر می تواند یک عکس از فضای مجموعه تولیدی و یا محصولات شما باشد
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  یک تصویر عرضی مانند نمونه زیر بارگذاری کنید این تصویر می تواند یک عکس از فضای مجموعه تولیدی و یا محصولات و یا لیست قیمت یا لیست نمایندگی های شما باشد
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  یک تصویر عرضی مانند نمونه زیر بارگذاری کنید این تصویر می تواند یک عکس از فضای مجموعه تولیدی و یا محصولات و یا لیست قیمت یا لیست نمایندگی های شما باشد
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  این تصویر ترجیحا به صورت مربعی و می تواند شامل آرم یا لوگو مجموعه شما باشد
 • در این بخش توضیح مختصری از کسب و کار خود بدهید و تولیدات خود رامی توانید معرفی کنید
 • در این بخش می توانید اطلاعات تماس ادرس شرکت و سایت خود را وارد کنید . اطلاعات تماس بخش های مختلف شرکت شما و یا تذکرات مهم نیز می تواند در این بخش قید شود
 • تذکر:

  در اولین فرصت لینک دسترسی به صحه شخصی شما با توجه به اطلاعات داده شده ایجاد به شماره همراه داده شده ارسال می شود . لطفا پس از دریافت لینک صفحه ایجاد شده را مشاهده و در صورت نیاز اصلاحات مد نظر خود را انجام داده و در نهایت دکمه تایید را بزنید تا به صورت عمومی در سایت ما به نشانی www.4sooapp.com منتشر شود امید است این قدم کوچک موجب پیشرفت و بالندگی تولید و ایران عزیزمان باشد .
فهرست