موتورخانه

هواگير ( ايرونت ) اتومات مارك كاس محصول تركيه كيفيت خوب مناسب جهت انواع پكيج موتوخانه ،فن كوئيل و به خصوص مكانهايي با ارتفاع نصب كم کرایه حمل برعهده مشتری است . در مشهد بوسیله پیک و در شهرستان ها با پست پیشتاز ارسال خواهد شد .
فهرست