ثبت تغییرات محصول

جهت درخواست اعمال تغییرات بر روی فروشگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید:

تغییرات میتواند شامل موارد زیر باشد :
  • اصلاح نام و یا تصویر فروشگاه
  • اصلاح نام و یا قیمت محصولات قبلی
  • افزودن محصولات و یا حذف انها
فهرست