ذيتكو

تعمیر و سرویس دوره ای چیلر خدمات قابل ارائه در اين سرويس تعمير و سرويس دوره اي چيلر : سرويس و بازديد ساليانه رفع نشتي اب و گاز رفع عيوب برقي شارژ گاز   تذكرات : كليه تكنسين هاي اين شركت داراي كارت شناسايي معتبر مي باشند و ارائه آن در موقع حضور در محل...
فهرست