شرکت دنیای استیل

تولید کننده

✓ تولیدات شرکت دنیاى استیل سماورهاى برقى و فلاسک دو جداره و سماورهاى گازى تک جداره تنوره دار
و بدون تنوره داراى ترموکوبل میباشد در سماورهاى گازى ترموکوبل خیلى مهم میباشد

خدمات پس از فروش ………

فهرست